Select Page

Politika zaštite privatnosti

Kvarnerlive.com i live-stream.com.hr kao brand ime obrta Art filma, OIB: 00641927768 sa sjedištem u Matuljima, Milana Frlana 34 pripremio je za vas ovu Politiku u namjeri da vas upoznamo s postupkom obrade i zaštite vaših osobnih podataka.

 1. NA KAKVU SE VRSTU OBRADE PODATAKA ODNOSI OVA POLITIKA?

Ova Politika odnosi se na obradu osobnih podataka:

 1. KOJE VRSTE PODATAKA O VAMA PRIKUPLJAMO

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kada stupite u interakciju s nama (na primjer, podatke koje upisujete ispunjavajući obrazac na našim mrežnim stranicama ili kad nam se obraćate telefonom, putem elektroničke pošte ili na neki drugi način. To uključuje i podatke koje upisujete kad se prijavljujete za korištenje naše mrežne stranice, kad se registrirate ili pretplaćujete na našu uslugu, sudjelujete na forumima ili u drugim oblicima komunikacije putem društvenih mreža na našoj mrežnoj stranici, sudjelujete u natječaju, promotivnoj akciji i sl., unosite podatke u prijavni obrazac, primjerice za sudjelovanje u nekoj emisiji, te u slučaju da prijavljujete probleme s korištenjem naše mrežne stranice. Podaci o kojima je riječ mogu biti vaše ime, adresa, adresa e-pošte i broj telefona ili slično. Ne prikupljamo i ne obrađujemo osjetljive podatke povezane s vama (primjerice, podatke o vašem zdravstvenom stanju, spolnoj pripadnosti, rasnom ili etničkom podrijetlu) osim u slučaju (1) da su takvi osjetljivi podaci važni za određenu svrhu za koju i prikupljamo osobne podatke; (2) da je to naša zakonska obveza i/ili (3) da ste nam posebno za to izričito dali suglasnost. Kad nam dobrovoljno dajete svoje osobne podatke (uključujući osjetljive osobne podatke) kroz interakciju s našom mrežnom stranicom (primjerice, ako nam dobrovoljno pošaljete osjetljive osobne podatke u dijelu stranice predviđenom za komentare) vlastitom voljom, a ne na naš zahtjev, te ćemo podatke s naših mrežnih stranica izbrisati ako ne ocijenimo da ih treba obraditi u neku zakonitu svrhu osim ako ste vi sami te podatke učinili javno dostupnima (primjerice, na forumu ili blogu dostupnom širokoj javnosti), a u tom slučaju ćemo takve podatke izbrisati s naših mrežnih stranica ako smo dužni tako postupiti po zakonu ili ako ih ne želimo zadržati.
Svaki put kad posjetite našu internetsku stranicu, prikupljamo sljedeće vrste podataka o vama:

 • tehničke podatke, a to primjerice mogu biti IP adresa računala kojim ste se spojili na Internet, podatak o vašem korisničkom imenu, vrsti i verziji preglednika, vremenskoj zoni, vrsti i verziji pregledničkih umetaka, operativnom sustavu i platformi, tipu mobilnog uređaja. Ovi se podaci za naše potrebe mogu prikupljati i obrađivati putem kolačića treće strane, o čemu ćete više informacija naći u Politici o kolačićima;
 • podatke o vašem posjetu, a to primjerice može biti cijeli Uniform Resource Locator (URL), clickstream dolaska na našu mrežnu stranicu, kroz našu mrežnu stranicu i odlaska s naše mrežne stranice (uključujući podatak o datumu i vremenu, podatke o informacijama koje ste gledali ili tražili (uključujući podatak o tome koje ste članke najviše čitali, kojim ste kategorijama najviše pristupali, vrijeme odgovora stranice, pogreške u preuzimanju sadržaja, trajanje posjeta određenim stranicama (uključujući podatak o tome koliko ste vremena gledali određeni sadržaj ili video), prosječno vrijeme provedeno na nekoj aplikaciji i broj pregleda kroz tu aplikaciju, prosječan broj pregleda članaka na našoj mrežnoj stranici, podaci o interakciji sa stranicom (na primjer, kretanje kroz sadržaje na stranici pomoću pokazivača, klikanja mišem, postavljanja miša iznad sadržaja), metode udaljavanja s te stranice na druge mrežne stranice.

U nekim slučajevima, vaše osobne podatke dobivamo od trećih strana kao što su naši poslovni partneri, podizvođači za tehničke usluge, usluge naplate i dostave, oglašivačke mreže, davatelji analitičkih usluga, davatelji usluga pretraživanja. Kad posjećujete ili se prijavljujete na neku od naših internetskih platformi, vaše podatke smo možda dobili od davatelja usluga socijalnih mreža kao treće strane ako ste se sami odlučili za prijavu putem platforme društvene mreže te treće strane.
Ako smo vaše osobne podatke dobili od treće strane, pružit ćemo vam sve relevantne informacije o njihovoj obradi što je prije moguće, a najkasnije mjesec dana nakon što smo dobili vaše osobne podatke, uključujući i informaciju o kategorijama osobnih podataka koja je u obradi, o svrsi obrade te o njezinoj pravnoj utemeljenosti.

 1. NA KAKVU SE VRSTU OBRADE PODATAKA ODNOSI OVA OBAVIJEST?

Općenito
Najčešće vaše osobne podatke koristimo u sljedećim okolnostima:
Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe ostvarivanja ugovornog odnosa s vama; kada je to potrebno da bismo ispunili svoje zakonske obveze (primjerice, sukladno zakonskim propisima koji uređuju područja zapošljavanja, knjigovodstva); kada je to nužno radi naših zakonitih interesa (ili zakonitih interesa treće strane) i radi vaših interesa (na primjer, radi otkrivanja i sprečavanja prevarnog postupanja ili sigurnosti mreže i informatičke tehnologije) osim u situaciji kada vaša temeljna prava imaju premoć nad navedenim interesima; kada je to potrebno radi zaštite vaših vitalnih interesa (ili vitalnih interesa neke druge osobe); i/ili kada je to u interesu javnosti i u službene svrhe.
Vaše osobne podatke obrađujemo iz više razloga tehničke, administrativne i operativne naravi, primjerice kako bi sadržaji bili prezentirani na način koji je najučinkovitiji za vas i vaše računalo; kako bismo poboljšali našu mrežnu stranicu i njenu funkcionalnost; za potrebe vođenja naše mrežne stranice; za potrebe internih postupaka poput rješavanja tehničkih problema, analize podataka, testiranja, istraživanja, statistike i drugih uvida; za potrebe marketinga koji uključuje ciljani marketing kako bismo vam omogućili sadržaje koji će vas više zanimati, te u sklopu naših nastojanja da naša mrežna stranica bude sigurna.U nekim slučajevima, vaše podatke obrađujemo samo uz vašu privolu. U tom slučaju ćemo prilikom uzimanja vaših osobnih podataka posebno zatražiti vašu izričitu suglasnost za taj postupak. Nakon toga u svakom trenutku imate mogućnost uskratiti svoju suglasnost slanjem elektroničke pošte na info@art-film.hr. Međutim, uskrata daljnje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka koji su uz vašu suglasnost obrađeni do trenutka kad ste uskratili daljnju suglasnost.
U slučajevima kada od vas tražimo osobne podatke kako bismo ispunili svoje zakonske ili ugovorne obveze, vi ste nam dužni ustupiti te podatke. To znači da u slučaju da ne dobijemo zatražene osobne podatke, možda nećemo biti u mogućnosti provesti naš ugovorni odnos ili ispuniti naše obveze. U svim drugim slučajevima sami odlučujete o tome hoćete li nam dati svoje osobne podatke i niste nam ih dužni dati.
Vaše osobne podatke poput podataka o identitetu, podataka o kontaktu i podataka o prebivalištu prikupljamo za potrebe eventualnih ostvarivanja naših prava ili potraživanja. Pravni temelj za obradu ove vrste podataka naš je zakoniti interes da ostvarimo svoja prava u eventualnim sporovima.
Najčešće vaše osobne podatke koristimo u sljedećim okolnostima:

 1. Poslovni kontakti:
  Za potrebe davanja usluga, dostave roba ili isplata u skladu s odgovarajućim ugovorima možemo obrađivati vaše osobne podatke poput podataka o identitetu uključujući matični broj tvrtke ili OIB, podataka za poslovni kontakt, podataka o bankovnom računu i o poreznom broju. Pravni temelj ove vrste obrade podataka jest (1) ispunjenje obveza iz ugovora u kojem ste vi kao naš Poslovni kontakt ugovorna stranka, (2) naše zakonske obveze, i (3) naši zakoniti interesi.
  U nekim slučajevima obrađujemo osobne podatke poput imena i kontakta ili ugovornih izvođača naših Poslovnih kontakata za potrebe komunikacije u vezi s izvršenjem nekog posla ugovorenog s našim Poslovnim kontaktom. Pravni temelj ove vrste obrade podataka jest (1) ispunjenje obveza iz ugovora u kojem je naš Poslovni kontakt ugovorna stranka, (2) naše zakonske obveze, i (3) naši zakoniti interesi.
  Kao našem Poslovnom kontaktu, uz vašu privolu, možemo vam uputiti poslovne obavijesti, podatke o pristupu stranicama i njihovoj posjećenosti.
 2. Korisnici i klijenti:
  Za potrebe davanja usluga, dostave roba ili isplata u skladu s odgovarajućim ugovorima, možemo obrađivati vaše osobne podatke poput identiteta, podataka za kontakt, podataka o bankovnom računu. Pravni temelj ove obrade podataka jest ispunjenje ugovornih obveza prema Korisnicima kao ugovornoj stranci ili ispunjenje naših zakonskih obveza.
 3. Sudionici:
  U vezi s vašim sudjelovanjem i/ili prisutnošću na snimanju televizijske emisije ili drugog medijskog proizvoda, moguće je da ćemo prikupljati i obraditi vaše osobne podatke za potrebe vaše prijave, sudjelovanja ili nazočnosti na snimanju, i za potrebe komunikacije s vama u tu svrhu. Pravni temelj za ovu vrstu obrade podataka jest ostvarivanje ugovornog odnosa s vama povezanog s događajem u kojem se sudionik (na primjer, potpisat ćete odobrenje za emitiranje tog programa prije sudjelovanja u snimanju).

Ovisno o vrsti i prirodi tog televizijskog programa ili medijskog proizvoda, moguće je da ćemo emitirati ili na drugi način javno pokazati vaše fotografije, video snimke, zvučne snimke ili audiovizualne snimke u skladu sa suglasnošću koju ste nam dali, međutim u mnogim slučajevima mi nismo dužni zatražiti vašu suglasnost i u mogućnosti smo obraditi vaše osobne podatke potrebne za proizvodnju i snimanje ili javno emitiranje tih snimki bez vaše suglasnosti za određene novinarske, umjetničke i/ili književne potrebe. Kako bismo izbjegli nesporazum, napominjemo da nijedan dio ove Obavijesti ne utječe na naše pravo copyrighta i druga prava intelektualnog vlasništva u odnosu na takve emisije i takve snimke.

 1. KAKO I KOME OTKRIVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Mi ne prodajemo vaše osobne podatke trećim stranama.
U našem obrtu samo ograničen broj djelatnika ima pristup vašim osobnim podacima. Svi djelatnici obrta dužni su pridržavati se obveze čuvanja povjerljivosti podataka. Radi zaštite osobnih podataka donesene su i provode se odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere.
Uvid u osobne podatke omogućujemo tijelima državne vlasti i/ili organima za provedbu zakona u slučajevima kada je to određeno zakonom ili radi zaštite naših prava uključujući naših uvjeta korištenja te za potrebe zaštite naših zakonitih interesa (uključujući i zakonita prava drugih osoba) sukladno zakonskim propisima koji su na snazi. Vaše osobne podatke možemo otkriti i trećim stranama, uključujući davateljima usluga koji pružaju administrativnu, stručnu i tehničku podršku obrta povezanu s informatičkom tehnologijom, sigurnošću i poslovnim resursima;

 1. POHRANA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I PRIJENOS U DRUGE ZEMLJE

Vaši osobni podaci koje mi prikupljamo pohranjuju se u Europskoj Uniji (EU) i Europskom gospodarskom prostoru (EEA). Međutim, za podatke koje prikupljaju treće strane putem Kolačića (npr. Google Analytics) općenito se može reći da će putovati iz centra za prikupljanje podataka koji je najbliži lokaciji na kojoj je internetski promet nastao. Znači, moguće je da se podaci, uključujući promet povezan s oglasima, primaju na poslužiteljima smještenim u EEA i upućuju na poslužitelje koji nisu smješteni u EEA. Više informacija o tome naći ćete u našem dokumentu Politika o kolačićima.
Osim toga, vaši osobni podaci mogu se prenijeti i pohraniti izvan Europske Unije i Europskog gospodarskog prostora. U slučaju kad se vaši osobni podaci prenose iz vaše zemlje u drugu zemlju, moguće je da se zakoni i propisi koji uređuju zaštitu vaših osobnih podataka u zemlji u koju se vaši podaci prenose razlikuju (ili predviđaju manji stupanj zaštite) od zemlje u kojoj ste zaposleni.
Naša je namjera da ne prenosimo vaše osobne podatke izvan EEA ako nisu propisane i primjenjuju se odgovarajuće mjere zaštite, koje uključuju: (1) odluku Europske komisije o adekvatnosti u vezi s tom zemljom ili zemljama; (2) potvrde o postojanju „sigurnosnog štita“; (3) odgovarajući i obvezujući poslovnik; (4) usvojeni kodeks ponašanja uz obvezujuće i provjerljive izjave voditelja obrade podataka ili izvršitelja obrade podataka u zemlji koja nije na prostoru EU-a ili EEA; (5) usvojeni mehanizmi provjere i potvrde uz obvezujuće i provjerljive izjave voditelja obrade podataka ili izvršitelja obrade podataka u zemlji koja nije na prostoru EU-a ili EEA; (6) ugovor u skladu sa standardima EU-a koje je odobrila Europska komisija.

 1. VAŠA PRAVA

Imate pravo zatražiti od nas potvrdu o tome jesmo li ili nismo obradili vaše osobne podatke, kao i primjerak vaših osobnih podataka i/ili priliku da ih ispravite. U nekim okolnostima imate pravo zatražiti da izbrišemo vaše osobne podatke ili, s obzirom na pravo na prijenos podataka, da prenesemo dio vaših osobnih podataka vama ili drugim osobama. Također, imate pravo prigovora određenoj vrsti obrade vaših osobnih podataka (na primjer, obradi koja se koristi za izravni marketing ili za potrebe donošenja odluka isključivo automatskom obradom podataka uključujući profiliranje). Ako smo zatražili od vas suglasnost za pristup vašim osobnim podacima, imate pravo uskratiti nam suglasnost bez ikakvih negativnih posljedica po vas. Ako vaše osobne podatke obrađujemo zato što je to naš zakoniti interes (kao što smo objasnili u gornjem tekstu), imate pravo i na to uložiti prigovor. Osim toga imate pravo ograničiti obradu vaših osobnih podataka u određenim okolnostima.
Napominjemo da ta vaša prava u nekim situacijama mogu biti ograničena i da podliježu zakonu i propisima o zaštiti podataka; na primjer, vaše pravo na prigovor obradi osobnih podataka može biti ograničeno ako možemo dokazati da imamo zakonski utemeljenih razloga za obradu vaših osobnih podataka koji imaju premoć nad vašim interesima. Trebat ćemo potvrdu vašeg identiteta i više pojedinosti koje će nam pomoći da odgovorimo na takav vaš zahtjev. Odgovor na vaš zahtjev ne naplaćujemo osim u slučaju da je to predviđeno zakonom, a ako postoji zakonski predviđena naknada, ona će biti umjerena i primjerena vašem zahtjevu.
Ako želite iskoristiti navedena prava, molim vas da nam se obratite na kontakte navedene u daljnjem tekstu. Nadamo se da ćemo moći uspješno odgovoriti na svaki vaš eventualni upit o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke. Vaše je pravo također obratiti se odgovarajućem tijelu koje nadzire zaštitu podataka. Prigovor možete uputiti u državi članici u kojoj živite ili radite ili u onoj državi članici u kojoj se po vašim navodima dogodila povreda zakonskih propisa o zaštiti podataka.

 1. KOLIKO DUGO ĆEMO ZADRŽATI VAŠE OSOBNE PODATKE

Namjera nam je zadržati vaše osobne podatke samo onoliko koliko je potrebno u skladu s našom Politikom o zadržavanju podataka, i ne duže nego što je potrebno radi ostvarivanja svrhe sadržane u ovoj Politici i/ili kako je određeno zakonskim propisima koji su na snazi, a koji uključuju zakonski određen najkraći rok zadržavanja podataka, i/ili onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje naših zakonitih prava ( i zakonitih prava drugih strana). Primjerice, ako ste naš Poslovni kontakt, vaše osobne podatke zadržat ćemo dok traje naš ugovorni odnos s vama. U slučaju trajne poslovne suradnje s vama kao našim Poslovnim kontaktom (na primjer, ako iste osobne podatke možemo koristiti u raznim ugovorima koje zaključujemo s vama), zadržat ćemo te osobne podatke do isteka naše poslovne suradnje i do kraja zakonski određenog minimalnog roka, u skladu s našom Politikom o zadržavanju podataka. Ako želite saznati nešto više o tome koliko zadržavamo osobne podatke, molimo vas da nam se obratite na adresu elektroničke pošte info@art-film.hr. Napominjemo da vaše osobne podatke koje smo anonimizirali smijemo koristiti bez daljnjih obavijesti.
Ako je temelj za obradu vaših osobnih podataka vaša suglasnost, te ćemo podatke obrađivati samo tijekom razdoblja za koje ste dali suglasnost, osim u slučaju da svoju suglasnost ograničite ili uskratite prije isteka tog roka. Tada prestajemo obrađivati osobne podatke na koji se ta uskrata odnosi za odgovarajuće svrhe osim u slučaju da imamo zakonsku obvezu obrađivati te osobne podatke i/ili je obrada tih osobnih podataka potrebna radi ostvarivanja naših zakonitih prava (uključujući i zakonita prava drugih strana).

 1. SIGURNOST PODATAKA

Vaše podatke pohranjujemo na naše poslužitelje i na poslužitelje kojima upravlja treća strana (uključujući cloud usluge treće strane). Pritom primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke i spriječili neovlašten pristup. S trećim stranama koje nam pružaju usluge hostinga sklopili smo ugovore, a ugovorne obveze uključuju i obveze povezane s organizacijskom i tehničkom sigurnošću vaših osobnih podataka. Sav platni promet je šifriran. Vi ste sami odgovorni za to da čuvate povjerljivost podataka za verifikaciju (npr. lozinki) koje koristite za pristup dijelovima naše mrežne stranice.
Prijenos podataka putem interneta nije posve siguran. Premda činimo sve što je u našoj moći da zaštitimo vaše podatke, ne možemo vam jamčiti sigurnost podataka koje prenosite na našu mrežnu stranicu; svaki takav prijenos poduzimate na vlastiti rizik. Nakon što primimo vaše podatke, koristimo strogo kontrolirane procedure i sigurnosne mjere kojima nastojimo spriječiti neovlašten pristup.

 1. KOLAČIĆI I MALE APLIKACIJE DRUŠTVENIH MREŽA

Na našim mrežnim stranicama koristimo kolačiće kako bismo vas razlikovali od ostalih korisnika stranice. Kolačići vama kao korisniku pomažu da imate bolje iskustvo korištenja stranice, a nama pomažu da naša mrežna stranica bude još bolja. Pravni temelj za ovu vrstu obrade podataka vaša je suglasnost koju ste dali na našoj mrežnoj stranici ili putem postavki vašeg internetskog preglednika. Više pojedinosti o tome koje kolačiće koristimo, koliko ih koristimo i s kojom svrhom naći ćete u tekstu o našoj Politici o kolačićima.
Na našoj mrežnoj stranici mogu biti prisutni elementi društvenih mreža poput gumba za Facebook, Twitter ili Youtube. Ti elementi mogu prikupljati određene podatke o vama, poput vaše IP adrese i stranica koje posjećujete, a možda i spremiti kolačiće radi ispravnog funkcioniranja stranice. Prikupljanje podataka u interakciji s tim elementima uređeno je obaviješću o privatnosti/politikom društva kojem pripadaju (pogledajte članak o vašim pravima u prethodnom tekstu), te navedeno nije pod našom kontrolom.

 1. POVEZNICE NA DRUGE MREŽNE STRANICE

Naša mrežna stranica može nuditi poveznice na mrežne stranice koje nisu pod nadzorom našeg obrta. Klik na poveznicu treće strane vodi vas na mrežnu stranicu te treće strane. Preporučujemo da se prigodom posjeta mrežnoj stranici na koju vas je odvela poveznica upoznate s postavkama privatnosti te mrežne stranice. Mi ne odgovaramo za politiku i praksu drugih društava. Naš obrt nema nadzor i ne odgovara za sadržaj, politiku privatnosti i upozorenja o zaštiti privatnosti bilo kojih stranica ili usluga koje pružaju treće strane.

 1. KONTAKT

Ako imate bilo kakvo pitanje ili upit u vezi s postupkom obrade vaših osobnih podataka, ili ako želite iskoristiti bilo koje svoje pravo, obratite nam se e-poštom na adresu info@art-film.hr ili pismom na adresu Art film, Milana Frlana 34, 51211 Rijeka.
Molimo vas da u kontaktu s nama ne otkrivate osjetljive osobne podatke, npr. podatke o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim nazorima, vjerskim ili drugim nazorima, zdravstvenom stanju), podatke o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju te podatke o osuđivanosti za kazneno djelo.
Zadnja izmjena: 04.06.2018.
Obrt Art film može unositi izmjene i dopune u ovu Politiku, te će takve promjene učiniti dostupnim objavom nove Politike zaštite privatnosti na mrežnim stranicama Art filma. Molimo vas da povremeno provjerite ima li izmjena i dopuna ove Politike.